Căminul pentru persoane vârstnice respectă prevederile legale cu privire la nediscriminarea, respectiv respectarea demnității umane și aplică principiul egalității de tratament față de toți beneficiarii săi. Astfel, relațiile furnizor de servicii – beneficiar nu sunt condiționate: de participarea la o activitate economică sau exercitarea liberă a unei profesii, de apartenența beneficiarului la o rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială, de convingeri politice, de vârstă sau de apartenența beneficiarului la o categorie defavorizată.

Intrarea noilor beneficiari se face pe baza unei cereri scrise, depusă de beneficiar sau reprezentantul acestuia. La intrarea beneficiarului în cămin, asistentul social va consemna acest fapt în registrul de evidenţă a cazurilor si se va semna contractul de prestări sevicii. I se aduc la cunoştinţă : Ghidul beneficiarului; Regulamentul de ordine și funcționare; Modalitățile de sesizări și reclamații și Asistența Medicală acordată, după care i se alocă beneficiarului un spaţiu locativ potrivit cu nevoile pe care le are.

Rezervă un loc !

Reglementările legale mai sus precizate nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului de a refuza furnizarea serviciilor sociale unei persoane care nu corespunde cerinţelor şi standardelor uzuale în domeniul respectiv, atâta timp cât refuzul nu constituie un act de discriminare.

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *