Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, anexa 1.
H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările
Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare
Normele Metodologice din 19 februarie 2014 de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
Hotărârea nr. 539 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea nomenclatorului instituțiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului Nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificarile si completarile aduse de Hotararea Nr.1007 din 1 septembrie 2005.
Legea asistentei sociale Nr. 292 din 20 decembrie 2011, care reglementeaza cadrul general de organizare, functionare si finantare a sistemului national de asistenta sociala in Romania
Ordinul MMJS nr. 424/2014 privind aprobarea criteriilor care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale
H.G. nr. 476/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale

 

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *