Serviciile sociale se acordă cu precădere persoanelor vârsnice care sunt într-o situaţie socială defavorizată sau au nevoie de ajutor pentru îndeplinirea activităţilor zilnice. Serviciul se acordă la solicitarea persoanei, familiei acesteia, reprezentantului legal sau a autorităţilor statului.

Servicii sociale
 asigurarea unui nivel maxim posibil de autonomie şi siguranţă
 asigurarea unor condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei
 asigurarea menţinerii capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanei
 asigurarea consilierii, informarea reprezentantului legal asupra stării de sănătate şi a problemelor sociale atunci când intervin
 ajutor pentru igiena corporală
 ajutor pentru îmbrăcare/dezbrăcare
Servicii medicale
 personal medical
 administrarea tratamentului medicamentos
 medicină generală
 control de specialitate
Servicii de reabilitare
 recuperare, reabilitare, reinserţie socială
 activitate de administrare şi gestionare
 facilitatea deplasării în exterior şi interior
Alte servicii
 activităţi de petrecere a timpului liber
 activităţi de club
 activități religioase și socio-culturale
 organizarea de mese festive și zile onomastice
 ajutor material: îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de igienă etc

 

Serviciile sociale sunt acordate de echipa multidisciplinară a căminelor precum şi de specialiști având diverse calificări și competențe, responsabilități și atribuții specifice domeniului de activitate. În procesul de acordare a serviciilor sociale se pot implica membrii familiei, alte persoane fizice, precum şi voluntari, în condițiile legii.